top of page

Od ponad 160 lat mieszcząca się nad dolnym Renem w Neukirchen-Vluyn, pielę­gnująca tradycje rodzinne firma Paradies z wielką starannością i znawstwem produ­kuje wysokiej jakości pościel. Na bazie doświadczenia zdobytego przez pięć poko­leń powstał bardzo szeroki asortyment produktów - od kołder i poduszek w róż­nym zestawieniu tkanin wierzchnich i wypełnień, poprzez materace i stelaże drewniane, aż po liczne produkty, które zadbają o to, Twój sen był zdrowy i spo­kojny, a tym samym życie przyjemniejsze.

Marka Paradies®, oficjalnie zarejestrowana w 1903 roku, należy do najstarszych nie­mieckich znaków towarowych i jest dziś znana oraz zastrzeżona w Europie i poza jej granicami.

Zgodnie z chlubną tradycją przedsiębior­stwa, również i dziś jakość, wartość i odpo­wiedzialność w połączeniu ze stałym, przyszłościowym dążeniem do innowacji to podstawa w produkcji całego wachlarza produktów, które zadbają o to, by Twój sen był zdrowy i spokojny. a tym samym i jakość życia lepsza.

Naszej tradycji pozostaniemy wierni także w przyszłości. Najważniejsze dla nas kwe­stie to:

  • Stosowanie odpowiednich surowców i materiałów przy produkcji towarów Paradies.

  • Doświadczenie i kompetencje pozwala­jące na taki dobór materiałów, by połą­czenie wypełnienia i tkaniny wierzchniej byle optymalne.

  • Dbałość o szczegóły, widoczna zarówno w samej koncepcji, jak i wykonaniu produktów.

  • Dążenie do innowacji, którego odzwier­ciedleniem jest stosowanie najnowocze­śniejszych materiałów do wypełnień oraz optymalnej techniki obróbki.

  • Poczucie odpowiedzialności za czło­wieka i środowisko naturalne, które gwarantuje, że produkty firmy Paradies są zarówno przyjazne człowiekowi, jak i ekologiczne.

Nowoczesne zarządzanie jakością także w przyszłości zapewni wysoki standard pro­duktów Paradies, które zna i ceni większość Niemców i które zdobywają uznanie coraz większej ilości klientów na całym świecie.

Kołdry

Poduszki

bottom of page